AZ: Şirkətimiz praktik, korporativ idarəetmə üzrə məsləhət xidmətləri göstərməkdədir. Məqsədimiz: müştərilərimizlə əlaqəli bütün məsələlərdə dəstək olmaq; şirkətlərin böyüməsi, inkişaf etməsi və baş verə biləcək böhran və risklərə qarşı dirənçli olmalarına kömək etmək. “Şirkətinizin doktoru və sirdaşı” şüarı ilə müştərilərimizin işlərinə müsbət dəyər qatmaq və məlumatların məxfiliyinə son dərəcə diqqət yetirmək əvəzolunmaz əsas prinsiplərimizdəndir. Şirkətlərə Korporativ Şəxsiyyəti təmin etməklə, onların fərdlərdən asılı olmadan sistematik bir quruluşda və iş mədəniyyəti ilə uzunmüddətli fəaliyyət göstərməsinə töhfələrimizi verməyi, eyni zamanda Şirkətlərdə iş mədəniyyətini və iş intizamını yaratmağı, öz-özünü idarə edən və yeniləyən bir sistem qurmağı hədəfləyirik. Set Consulting, korporativ mədəniyyətə yiyələnmiş, təcrübəli və yüksək bilikli işçi heyəti ilə xidmətlər göstərir.

EN: Our company provides practical, corporate management consulting services. Our goal: to support our customers in all matters related to them; to help companies grow, develop and be resilient to crises and risks that may occur. With the slogan: “Your company’s doctor and confidant”, adding positive value to the work of our customers and paying attention to the confidentiality of information is one of our invaluable basic principles. By providing corporate personality to companies, we aim to contribute to their long-term functioning with a systematic structure and business culture, regardless of their individual background, while at the same time creating a business culture and business discipline in companies, building a self-managing and updating system. Set Consulting provides services with an experienced and highly knowledgeable staff trained in corporate culture.

RU: Наша компания оказывает практические, консультационные услуги по корпоративному управлению. Наша цель – оказывать поддержку клиентам во всех вопросах, связанных с ними; помочь компаниям расти, развиваться и быть устойчивыми к возможным кризисам и рискам. В девизе «Доктор и друг вашей компании» наши незаменимые основные принципы – придать положительную ценность работе наших клиентов и уделить особое внимание конфиденциальности данных. Мы стремимся вносить свой вклад в долгосрочную жизнь компаний в систематической структуре и культуре работы, независимо от людей, обеспечивая корпоративную личность, в то же время создавать в компаниях рабочую культуру и рабочую дисциплину, систему самоконтроля и обновления. Set Consulting, владеет корпоративной культурой, оказывает услуги вместе с опытным и высокообразованным персоналом

Etiketlər: konsaltinq

Sayta keçid: setconsulting.az

Rəy bildirin