AZ: 2008-ci ildən fəaliyyət göstərən “Naxçıvanbank” ASC fərdi bankçılıq çərçivəsində müştərilərə sərfəli şərtlərlə biznes və istehlak kreditləri, əmanətlər, zəmanətlər, plastik kartlar, pul köçürmələri, hesablaşma-kassa, ekvayrinq xidmətlərini təklif edir.
Yüksək peşəkar komanda ilə əhalinin, habelə kiçik və orta müəssisələrin bütün növ maliyyə xidmətlərinə ehtiyacını təmin etməklə, onların yaxın maliyyə məsləhətçisi olmaq, eləcə də, xidmət səviyyəsini yüksəltməklə müştəri məmnuniyyətini qazanmaq “Naxçıvanbank” ASC-nin əsas missiyasıdır.

EN: Operating since 2008, “Nakhchivanbank “ OJSC offers business and consumer loans, deposits, guarantees, plastic cards, money transfers, settlement and cash register services to customers on favorable terms within the framework of individual banking.
The main mission of “Nakhchivanbank“ OJSC is to provide the customers, as well as small and medium enterprises with all kinds of financial services, to be their close financial advisor, as well as to gain customer satisfaction by increasing the level of Service using services of the highly professional team.

RU: В рамках работы действующего с 2008 года ОАО “Нахчыванбанк” предлагает клиентам выгодные бизнес и потребительские кредиты, вклады, гарантии, пластиковые карты, денежные переводы, расчетно-кассовые, эквайринговые услуги.
Основной миссией ОАО “Нахчыванбанк” является обеспечение потребности населения, а также малых и средних предприятий во всех видах финансовых услуг, стать их ближайшим финансовым консультантом, а также получить удовлетворенность клиентов повышением уровня обслуживания с поддержкой со стороны высокопрофессиональной команды.

Sayta keçid: naxcivanbank.az

Rəy bildirin