Qmeter – müştəri təcrübəsinın ölçülməsi və və müştəri geri bildirimlərinin (Customer Feedback) müxtəlif kanallardan toplanması və onların vahid bir platformada cəmləşdirilərək təhlil olunmasına kömək edən SaaS platformadır. 2016-cı ildən fəaliyyət göstərən şirkət Azərbaycan və dünya bazarında müxtəlif sektorlardan olan şirkətlərə xidmət göstərməkdədir.

Qmeter is a SaaS platform that helps measure customer experience, collect and analyze customer feedback from various channels and aggregate them in a single platform. Operating since 2016, the company serves companies of various sectors in Azerbaijan and the world market.

Qmeter – это платформа SaaS, которая помогает вам измерять качество обслуживания клиентов, собирать отзывы клиентов по различным каналам (Customer Feedback) и анализировать их на одной платформе. Компания, которая работает с 2016 года, обслуживает компании из разных секторов на азербайджанском и мировом рынках.

Sayta Keçid: www.qmeter.net

Rəy bildirin