Müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş Modern Hospitalda yüksək ixtisaslı həkimlərin tətbiq etdikləri müalicə üsulları ilə, hər il on minlərlə pasient öz sağlamlığına qovuşur.
Klinikada:

 • Piylənmədən əziyyət çəkənlər üçün Sağlam Arıqlama Mərkəzi
 • Sırf qadın həkimlərdən ibarət Qadın Proktoloji Mərkəzi,
 • Şəkər xəstələri üçün Diabetik Ayaq Mərkəzi,
 • Ortopediya və Travmatologiya Mərkəzi,
 • Kosmetologiya, Dermatalogiya və Plastik cərrahiyyə şöbələrininn daxil olduğu Gözəllik Mərkəzi,
 • Qarın boşluğundaki hər növ əməliyyatların icra olunduğu Ümumi Cərrahiyyə Mərkəzi,
 • Kök hüceyrə tətbiqi ilə müalicələrin aparıldığı Kök Hüceyrə Mərkəzi
  fəaliyyət göstərir.
  Əlavə olaraq,
  Urologiya, Kardiologiya, Pediatriya, Fizioterapiya, Otorinolorinqologiya, Oftalmologiya və digər şöbələrlə yanaşı, 24 saat boyunca fəaliyyət göstərən laboratoriya, paytaxtda və regionlarda xidmət göstərməyə tam hazır Təcili Tibbi Yardım şöbəmiz ilə hər zaman xidmətinizdəyik!
  MODERN HOSPİTAL – Həyatınıza dəyər verərək!

In Modern Hospital equipped with modern medical equipment, tens of thousands of patients regain their health with treatment methods applied by highly-qualified doctors.
In our clinic operates:
• Healthy Weight Loss Center for those who suffer from obesity;
• Women’s Proctology Center which consists of only female doctors;
• Diabetic Foot Center for Diabetic Patients;
• Center for Orthopedics and Traumatology;
• Beauty Center, which includes Cosmetology, Dermatology and Plastic Surgery departments;
• General Surgery Center where all types of abdominal operations are performed;
• Stem Cell Center where treatments are conducted by applying the stem cell.
In addition,
Along with Urology, Cardiology, Pediatrics, Physiotherapy, Otorhinolaryngology, Ophthalmology and other departments, we always remain at your disposal with our 24-hour laboratory, Emergency Medical Assistance fully ready to operate in the capital and the regions.

MODERN HOSPITAL – Giving value to your life!
В Modern Hospital, оснащенном современным медицинским оборудованием, ежегодно десятки тысяч пациентов выздоравливают методами лечения, применяемыми высококвалифицированными врачами.
В клинике действуют следующие центры:

 • Центр здорового похудения для страдающих ожирением
 • Женский центр проктологии, состоящий только из женщин-врачей,
 • Центр диабетической стопы для больных сахарным диабетом,
 • Центр ортопедии и травматологии,
 • Центр красоты, в который входят отделы косметологии, дерматологии и пластической хирургии,
 • Центр общей хирургии, где выполняются все виды операций брюшной полости,
 • Центр стволовых клеток, где проводятся лечения с применением стволовых клеток
  Кроме того,
  Наряду с отделами урологии, кардиологии, педиатрии, физиотерапии, оториноларингологии, офтальмологии и др., мы всегда рады предложить вам услуги лаборатории, столичного и регионального отделений скорой помощи, работающих круглосуточно!
  MODERN HOSPITAL ценит вашу жизнь!

Sayta Keçid: www.modernhospital.az

Rəy bildirin