AZ: 2004-cü ildə təsis edilmiş “Katsan Group” MMC mebel, inşaat, sənaye və digər sahələrdə tələb olunan istənilən növ boyaların satışını həyata keçirir. İlk fəaliyyətinə Türkiyə Respublikasından boya məhsullarının idxalı və topdan satışı ilə başlayan şirkətimiz, qısa müddət ərzində inkişaf edərək yüksək səviyyəli xidməti ilə seçilən müasir ticarət şirkətinə çevrilmiş və əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin siyahısına BƏƏ, Çin, İran, Rusiya, İtaliya kimi istehsalçı ölkələri də əlavə etmişdir. “Katsan Group” MMC Bakı şəhərində, eləcə də, Azərbaycanın bütün bölgələrində distribütoru olduğu şirkətlərin brend məhsullarının satışını təşkil edir.
Şirkətimizin təqdim etdiyi məhsullar dünya standartına uyğunluğu, yüksək keyfiyyəti, gigiyenik və təhlükəsizlik göstəricilərinin üstünlüyünə görə satış bazarında digərlərindən fərqlənir.

EN: Founded in 2004, Katsan Group, LLC offers the sale of all type dyes used in furniture, construction, industrial and other sectors. Starting its early operation with the export of dye products from Turkey and wholesale of these products, our company has developed in a short period and become a modern trade company distinguishing with its high level service and added such manufacturing countries as UAE, China, Russia and Italy to the list of companies with which it cooperates. Katsan Group, LLC offers the sale of brand products of the companies from which it has received distributorship in Baku City and in all regions of Azerbaijan.
The products we offer distinguish from others in the market with meeting international standards, high quality, and high hygienic and safety indicators.

RU: Основанное в 2004 году ООО Katsan Group осуществляет продажу любых видов красок, необходимых для мебели, в сфере строительства, промышленности и других отраслей. Наша компания, начавшая свою деятельность с импорта и оптовой продажи красок из Турецкой Республики, за короткое время превратилась в современную торговую компанию с высоким уровнем сервиса и добавила в список стран, сотрудничающих с ней, ОАЭ, Китай, Иран, Россию, Италию. ООО Katsan Group организует продажу брендовой продукции компаний-дистрибьюторов в Баку, а также во всех регионах Азербайджана.
Продукты, предлагаемые нашей компанией, отличаются на рынке продаж высоким качеством, показателями гигиены и безопасности, а также соответствуют мировым стандартам.

Sayta keçid: KATSANGROUP.AZ

Rəy bildirin