AZ: Şirkətimiz 2 filial olaraq fəaliyyət göstərir: Nərimanov və Əhmədli filialları. Şirkətin əsas fəaliyyəti insan resursları, onların sənədləşdirilməsi, işə qəbul prossesinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda, Əhmədli filialı şirkətlərin promo aksiyalarını (yeni məhsulların bazara təqdimatı ) həyata keçirir. Nərimanov filialı, xüsusilə hotel və restoranların işçi ilə təminantı, motivasiyası və işə qəbulla bağlı sənədləşmələrinin həyata keçirilməsində şirkətlərə dəstək olur.

EN: Our company is operating with 2 branches – Narimanov and Ahmedli branches. Key performance directions of our company are the human resources, their documentation and realization of the recruitment process. At the same time, Ahmedli branch realizes the companies’ promotion action (market promotion of new products). Narimanov branch assists the companies in providing hotels and restaurants with relevant personnel, their motivation and realizing recruitment documentation.

RU: Наша компания функционирует с двумя филиалами – филиал Нариманов и Ахмедлы. Основная деятельность компании – человеческие ресурсы, документация, осуществление процесса найма. В то же время филиал Ахмедлы осуществляет промо-акции компаний (продвижение новой продукции на рынок). В Наримановском филиале оказывают поддержку компаниям, в частности, в реализации документации по персоналу, мотивации и приему на работу в гостиницах и ресторанах.

Sayta keçid: isarti.az

Rəy bildirin