AZ: 15 mart 2019-cu il tarixində, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən “Xalq Həyat” Sığorta Şirkəti ASC-yə sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair 5 illik lisenziya verilmişdir.
Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 15 mln. manat təşkil edir və səhmlərinin 100 faizi “Xalq Sığorta” ASC-yə məxsusdur.
“Xalq Həyat” Sığorta Şirkəti ASC həyat sığortası sahəsində geniş spektr üzrə xidmətlər göstərir. Bu, həm icbari sığorta, həm də könüllü sığorta növlərinə aiddir.
Cəmiyyət 08 may 2019-cu il tarixindən etibarən, İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarında icbari sığorta növünü həyata keçirmək üçün “İcbari Sığorta Bürosu” Hüquqi Şəxslərin İttifaqının iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilib.
Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun müvəkkil sığortaçıların reyestrinə daxil edilib.

EN: On March 15, 2019, Xalq Həyat Insurance Company was awarded with a 5-year license to engage in the insurance activity by the Chamber for Control Over Financial Markets of the Republic of Azerbaijan.
The Company’s capital stock is 15 million Manat and 100% of its shares is in the possession of Xalq Sığorta Joint Stock Company.
Xalq Həyat Joint Stock Insurance Company offers a large range of services in life insurance. It covers both compulsory and voluntary insurance types.
Since May 8, 2019, the Company has been included in the register of participatory insurers of ‘Compulsory Insurance Bureau’ Association of Legal Entities, in order to provide compulsory insurance against work accidents and loss of the working capacity due to occupational diseases.
The Company was incorporated in the register of client insurers of the Fund for Mortgage & Loan Assurance of Azerbaijan.

RU: 15 марта 2019 года Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской республики выдала ОАО Страховая компания Xalq Hayat 5-летнюю лицензию на осуществление страховой деятельности.
Уставный капитал общества составляет 15 миллионов манатов, а 100 процентов акций принадлежит ОАО Xalq Sigorta.
Страховая компания Xalq Hayat оказывает широкий спектр услуг в сфере страхования жизни. Это касается как обязательного, так и добровольного вида страхования.
Общество с 08 мая 2019 года включено в реестр страховщиков-участников Союза юридических лиц Бюро по обязательному страхованию для осуществления обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и утраты профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний.
Общество включено в реестр уполномоченных страховщиков Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

Sayta keçid: xalqhayat.az

Ünvan: İnşaatçılar pr.22L

Telefon: 012 310 05 25

Qaynar xətt: 1183

E-mail:  office@xalqhayat.az

Facebook: www.facebook.com/xalqhayat

Instagram: www.instagram.com/xalqhayat

Rəy bildirin