“Moon Group” 2008-ci ildə təsis edilmişdir və regionda genişmiqyaslı xidmətlərini təklif edən aparıcı şirkətlərdən biridir. “Moon Group” komandası ixtisaslaşmış peşəkar işçi heyətindən ibarətdir. İstehsal etdiyimiz məhsulların dizaynlarının hər zövqə uyğun olaraq tərtib olunmasını təmin edirik. Məhsulların operativ və yüksək keyfiyyətlə hazırlanması üçün şirkətimiz Avropanın son texnologiyalarla təchiz olunmuş müasir avadanlıqları ilə təmin edilmişdir.
Regionun müxtəlif təşkilatlarının korporativ tərzinin yaradılmasında, onların xidmətlərinin və məhsullarının tanıtımında şirkətimizin fəaliyyətinin böyük rolu olmuşdur. Bir çox tədbirlərin, konfransların, sərgilərin, açılışların təşkil olunması, lazımi poliqrafiya, promo və reklam məhsulları ilə yüksək səviyyədə təmin olunmasında “Moon Group” şirkətinin xüsusi əməyi keçmişdir.
“Moon Group” şirkəti bu və digər xidmətləri müştərilərinə təqdim edərək onların öz vaxtına və vəsaitinə qənaət etməsinə də kömək olur. Şirkət olaraq ən əsas məqsədimiz, regionun ən etibarlı və müvəffəqiyyətli şirkətlərindən biri olmaqla, bu yolda bütün zəruri enerji və əmək sərf edərək ən çox tərcih edilən şirkətə çevrilməkdir.

Moon Group was founded in 2008 and is one of the leading companies offering wide services in the region. The Moon Group team consists of specialized professional personnel. We ensure the design of products we manufacture to meet any demands. In order to manufacture the products quickly and with high quality, our company is equipped with modern equipment with the latest European technologies.
The Company’s operation has had a significant role in the creation of the corporate style of various organizations of the region and in the promotion of their services and products. The organization of many events, conferences, exhibitions and openings and provision of them with necessary polygraphy, promo and ad products at the highest level were organized by Moon Group Company.
By rendering these and similar services to its customers, Moon Group Company assists them in saving their time and resources. As a company, our key goal is to become one of the most reliable and

Moon Group была основана в 2008 году и является одной из ведущих компаний, предлагающих широкомасштабные услуги в регионе. Команда Moon Group состоит из специализированного профессионального персонала. Мы гарантируем, что дизайн продуктов, которые мы производим, будет составлен на любой вкус. Наша компания оснащена современным европейским оборудованием, изготовленным по новейшим технология для оперативного и качественного производства продукции.
Деятельность компании сыграла большую роль в формировании корпоративного стиля, продвижении услуг и продукции различных организаций региона. Организация многих мероприятий, конференций, выставок, открытий, обеспечение на высоком уровне необходимой полиграфической, промо- и рекламной продукцией были организованы компанией Moon Group.
Компания Moon Group помогает своим клиентам сэкономить время и средства, предоставляя эти и другие услуги. Наша главная цель – стать одной из самых надежных и успешных компаний в регионе и стать самой предпочитаемой компанией, расходуя всю необходимую энергию и труд на этом пути.

Sayta keçid: www.moongroup.az

Etiketlər: vizit kart, business kart, Promo, Mətbəə, Poliqrafiya, Çap, Qələm,
Açarlıq, Buklet, Termos, T-shirt, Polo köynək, Papaq, Çöl reklamı, dizayn kataloq, brochure, bayraq

Rəy bildirin