AZ: Şirkətimiz 2015-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və ilk gündən məsləhət xidmətləri göstərir. Qısa zaman kəsiyində böyük nəticələr əldə edərək inam və etibar qazanan mərkəzimiz bu etimad sayəsində müştəri bazasını daha da genişləndirib. Bu nailiyyətlərimiz isə bacarığımıza və keyfiyyətli iş əmsalımıza əsaslanır. Bizimlə əməkdaşlıq etmək peşəkar hüquq, mühasibatlıq və kadr işinin təşkili üzrə xidmətləri almaqla yanaşı, sizə digər yerli və xarici partnyorlarımızla da əlavə iş birliyi imkanı yaradır.

Şirkətimizin əsas fəaliyyət sahələri:

 • Qanunla tələb olunan bütün növ lisenziya, icazə, əmtəə nişanları və sertifikatların alınması
 • Vergi, mühasibatlıq və maliyyə xidmətləri
 • Əmək və işəgötürmə hüquqları, kadr işinin təşkili və sənədlərin auditi
 • Miqrasiya hüququ
 • Biznes məsləhətləri
 • Korporativ hüquq

İŞİMİZƏ VƏ İŞİNİZƏ DƏYƏR VERİRİK!

EN: Our company started its activity in 2015 and provides consulting services from the first day. Having achieved great results in a short period of time, our center has expanded its customer base thanks to trust and confidence in our services. These achievements are based on our skills and quality of work. Cooperation with us not only provides professional legal, accounting and staffing services, but also provides additional cooperation with other local and foreign partners.

Our company’s main activity areas:

 • Purchase of all types of licenses, permits, trademarks and certificates required by law
 • Tax, accounting and financial services
 • Labor and employment rights, personnel work organization and document audit
 • Migration law
 • Business consulting
 • Corporate law

WE VALUE OUR AND YOUR WORK!

RU: Наша компания начала свою деятельность в 2015 году и с первого дня оказывает консультационные услуги. Благодаря успешным результатам за короткое время наш центр расширил нашу клиентскую базу благодаря уверенности и доверию в наших услугах. А эти достижения основаны на наших навыках и качественной работе. Сотрудничество с нами позволяет не только получить доступ к профессиональным юридическим услугам, бухгалтерскому учету и организации кадровой работы, но и сотрудничать с другими местными и зарубежными партнерами.

Основные сферы деятельности нашей компании:

 • Получение всех видов лицензий, разрешений, товарных знаков и сертификатов, необходимых в соответствии законам
 • Налоговые, бухгалтерские и финансовые услуги
 • Трудовые и профессиональные права, организация работы и аудит документов
 • Миграционное право
 • Бизнес консультации
  -Корпоративное право

МЫ ЦЕНИМ НАШУ И ВАШУ РАБОТУ!

Sayta keçid: unilegal.az

Rəy bildirin