“STRIX” MMC şirkəti 2017-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanın Bakı şəhərində fəaliyyətə başlayıb.
Bundan əvvəl şirkət 2011-ci ildən 2017-ci ilə qədər “PC-Tech” adı altında fəaliyyət göstərirdi.
2011-ci ildə şirkət kompüterlərin, kompüter komponentlərinin və ofis texnikalarının pərakəndə satışını həyata keçirirdi, bu gün isə “STRIX” MMC kompüterlərin, kompüter komponentlərinin, ofis texnikalarının, şəbəkə avadanlıqlarının, server avadanlığının və ticarət texnikalarının topdansatışı sahəsində əsas rol oynayır.
2017-ci ildən etibarən, şirkət Azərbaycanda keçirilən tenderlərdə fəal iştirak etməyə başlamış və dəfələrlə iri layihələrin podratçısı olmuşdur.
2018-ci ildə nağdsız ödənişləri qəbul edən və ölkə daxilində çatdırılmaları həyata keçirən “strix.az” onlayn mağazamızı istifadəyə verdik.
2019-cu ildə “STRIX” MMC ASUS markalı malların rəsmi satıcısı statusunu aldı, DELL EMC partnyor proqramına qoşuldu, daha sonra isə FSP, AIGO və Ripo markalarının rəsmi distribütoru oldu.
Elə həmin il, 28 May metrostansiyasında yerləşən mağazadan əlavə olaraq, Elmlər Akademiyası mst.-nın yaxınlığında yeni əsas filialımızı açdıq. Həmçinin, 2019-cu il ərzində böyük struktur dəyişiklikləri edərək xidmət keyfiyyətimizi artırdıq.
Bu ilin sonuna kimi yeni formatda olan satış filialımızı istifadəyə verməyi planlaşdırırıq.

“STRIX” LLC started its activity in Baku, Azerbaijan in September, 2017.
Prior to this, the company operated under the name “PC-Tech” from 2011 to 2017.
In 2011, the company carried out the retail sale of computers, computer components and office equipment, and today STRIX LLC plays a key role in the wholesale of computers, computer components, office equipment, network equipment, server equipment and commercial trade equipment.
Since 2017, the company has been actively involved in tenders held in Azerbaijan and has repeatedly been a contractor in significant projects.
In 2018, we have launched our strix.az online store, which accepts cashless payments and makes deliveries across the country.
In 2019, STRIX LLC received the status of the official seller of ASUS brand, joined the DELL EMC Partner Program, and later became the official distributor of FSP, AIGO and Ripo brands.
The same year, in addition to the store located at the 28 May subway station, we opened our new main branch near Elmlar Akademiyasi subway station. Also, by making major structural changes in 2019, we have managed to improve our service quality.
By the end of this year, we plan to launch our new format sales branches.

Компания ООО “STRIX” начала свою деятельность в сентябре 2017 года в Баку.
До этого, с 2011 по 2017 год компания действовала под названием “PC-Tech”.
В 2011 году компания осуществляла розничную продажу компьютеров, компьютерных компонентов и офисной техники, а сегодня ООО “STRIX” играет ключевую роль в оптовой реализации компьютеров, компьютерных компонентов, офисной техники, сетевого оборудования, серверного оборудования и торговой техники.
С 2017 года компания начала активно участвовать в тендерах в Азербайджане и неоднократно становилась подрядчиком крупных проектов.
В 2018 году мы запустили наш интернет-магазин strix.az, принимающий безналичные платежи и осуществляющий доставку в пределах страны.
В 2019 году ООО “STRIX” получил статус официального продавца товаров марки ASUS, присоединился к партнерской программе DELL EMC, а затем стал официальным дистрибьютором марок FSP, AIGO и Ripo.
В том же году, в добавок к магазину на станции метро 28 Мая, мы открыли новый основной филиал рядом со станцией метро Эльмляр Академиясы. Кроме того, в 2019 году, проведя крупные структурные изменения, мы повысили качество услуг.
К концу этого года мы планируем запустить наши филиалы продаж в новом формате.

Sayta keçid: www.strix.az

Rəy bildirin