Tuna Printing & Publishing & Packaging Company ( “TUNA” şirkəti) 18 iyun 1998-ci ildə qurulmuşdur. Şirkət hazırda kağız, qablaşdırma və plastik istehsalı sahəsində Azərbaycanın qabaqcıl müəssisələrindən biridir. Qısa müddət ərzində əldə etdiyi nailiyyətlərə, göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinə və sifarişçilərinin yüksək məmnunluğunu qazanmasına görə Azərbaycanın qabaqcıl firma və təşkilatları arasında layiqli yer tutmuş “TUNA” şirkəti bu sektorda Coca-cola , Azərsun, Mc Donalds, Fab Boya, Best Boya, Sobsan, Bolluq, Milenium, AER, Şirin, Veysəloğlu və başqa lider şirkətlərlə uzun illərdir əməkdaşlıq edir.

The company Tuna Printing & Publishing & Packaging Company (company “TUNA”) was established on June 18, 1998. At present the company is one of the leading enterprises in Azerbaijan in the field of paper production, packaging and plastic. For many years, the company “TUNA”, which achieved achievements in a short period of time, and also took a worthy place among the leading companies and organizations of Azerbaijan due to the quality of the services rendered and the high appreciation of customers, cooperates in this sector with leading companies such as Coca-cola, Azərsun, McDonalds, Fab Boya, Best Boya, Sobsan, Вolluq, Milenium, AER, Şirin, Veysəloğlu and others.

Компания Tuna Printing & Publishing & Packaging Company ( компания “TUNA”) была учреждена 18 июня 1998 года. В настоящее время компания является одним из передовых предприятий Азербайджана в области производства бумаги, упаковки и пластика. На протяжении многих лет компания “TUNA”, котораяза короткий период добилась достижений, а также заняла достойное место среди передовых фирм и организаций Азербайджана благодаря качеству оказываемых услуг и высокой признательности заказчиков, сотрудничает в этом секторе с лидирующими компаниями, такими как Coca-cola , Azərsun, Mc Donalds, Fab Boya, Best Boya, Sobsan, Вolluq,Milenium,AER,Şirin,Veysəloğlu и другие.

Sayta keçid: www.tuna.az

Etiketlər: Mətbəə, Poliqrafiya, Çap, Buklet, Kataloq , qablaşdılrma, kitab, poşet,

Rəy bildirin