SAT Group şirkətinin fəaliyyat istiqaməti satış, marketinq və idarəetmə yönümlü təlimlər, biznes konsaltinq xidmətləridir. Son 2 il müddətində SAT Group təlimlərində 400-dən çox şirkətin əməkdaşlari iştirak etmişlər.. İnşaat, qida, xidmət, turizm, tibb və başqa sektorlarda çalışan bir çox şirkətlərə konsaltinq xidməti göstərmişdir.

Activities of “SAT Group” Company include trainings on sale, marketing and management, as well as business consulting services. Staff members of more than 400 companies attended SAT Group training sessions durng the latest 2 years. “SAT Group” Company has provided consulting services for many companies active in construction, food, service, tourism, medicine etc. sectors.

Направление деятельности SAT Group – обучение продажам, маркетингу и управлению, услуги бизнес-консалтинга. За последние 2 года в тренингах SAT Group приняли участие более 400 сотрудников компании. Были оказаны услуги консалтинга многим компаниям, работающим в сфере строительства, питания, услуг, туризма, медицины и других секторах.

Ünvan: Demirchi Tower, 6-cı mərtəbə

Telefon: +99412 310 35 46

Mobil: +99455 455 56 45

e-mail: info@satgroup.az

Facebook: https://www.facebook.com/satgroup.az/

 İnstagram: https://www.instagram.com/satgroupaz/

web: satgroup.az

Rəy bildirin