2010-cu ildən etibarən Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan One Smart Star şirkəti dünyada sürətlə yayılan, korporativ müştərilərə özlərini rəqiblərindən fərqləndirməkdə kömək edən, şirkətin bütün əlaqə məlumatlarını tək, sadə və asan yadda qalan ulduzlu nömrədə cəm edən yeni qabaqcıl texnologiyanı təqdim edir. Bu xidmət istənilən telekommunikasiya sistemində (əlavə xidmət qismində) işləyir. One Smart Star nömrəsi şirkətin markasını daha da gücləndirərək, ulduz () və dörd rəqəmdən ibarət qısa rabitə çıxışı imkanlarını artırır. Müştərilər sadəcə ulduz () işarəsini və dörd rəqəmli İdentifikasiya kodunu daxil etməklə, Sizinlə əlaqə yaratmaq imkanı əldə edirlər. Bu nömrənin yadda saxlanılması asan, istifadəsi isə çox sadədir.

Operating in Azerbaijan since 2010, “One Smart Star” introduces the new advanced technology which is the world’s fastest-growing, helps corporate clients differentiate themselves from their competitors, combines the company’s all contact information with starred number that is simple and easy to remember. This service works on any telecommunications system (value added services). The One Smart Star number further enhances the company’s brand and enhances short communication access with star () and four digits. By entering only the star () and 4-digit identification code, the customers will be able to contact you. Remembering this number is very easy, using it is very simple.

Компания One Smart Star, начала свою деятельность в Азербайджане с 2010 года, представляет собой новую передовую технологию, которая быстро распространяется по всему миру, помогает корпоративным клиентам отличиться от своих конкурентов, запоминает все контактные данные компании в одном, простом и удобном номере со звездочкой. Эта услуга работает в любой телекоммуникационной системе (как дополнительная услуга). Номер One Smart Star еще больше усиливает бренд компании, увеличивая возможности короткого доступа связи, состоящего из звездочки () и четырехзначной цифры. Клиенты получают возможность связаться с вами, просто введя звездочку () и четырехзначный идентификационный код. Этот номер легко запомнить, а использовать очень просто.

Sayta keçdi: www.ossn.az

Rəy bildirin