AZ: NURLU Perfume Lab, şirkət olaraq Qoşqar Nurlu tərəfindən təsis edilmişdir. 10 ildən çoxdur ki, ətriyyat sahəsində çalışan Qoşqar Nurlu 2017-ci ildə bu sahədə peşəkar parfümer olaraq təhsilinə başlamışdır. Fransanın Qrass şəhərində parfümeriya biliklərinə yiyələnən Qoşqar Nurlu dünya üzrə peşəkar parfümerlərlə çalışmış, onlarla geniş təcrübə mübadiləsində iştirak etmişdir. 2018-ci ilin sentyabr ayında Bakıya qayıdan parfümer doğma şəhərimizdə parfüm laboratoriyası açmaq qərarına gəlmişdir.
Bu laboratoriya Azərbaycanda bir ilk olaraq təsis edilmişdir. Ətriyyatçılığa dair bir çox xidmətləri özündə əks etdirir.
Siz NURLU Perfume Lab-a müraciət etməklə, individual ətrə sahib ola bilərsiniz. İndividual ətir tək bir nüsxədən ibarət ekskluziv formula ilə hazırlanır. Sifarişçinin istəklərinə və xarakterinə uyğun hazırlanan ətirlər şəxsə özəl təqdim olunur. Bununla yanaşı, allergiyası olan uşaqları da unutmamışıq və onlar üçün xüsusi olaraq, tərkibində spirt və allerqen maddələrin olmadığı ətirlər də mövcuddur.
Əlavə olaraq, NURLU Perfume Lab korporativ xidmət göstərir. Buraya, brendlərə məxsus ətir və məkanlar üçün aromatizatorların hazırlanması daxildir.
NURLU Perfume Lab olaraq, qarşımıza qoyduğumuz əsas məqsəd Azərbaycandan dünyaya ətir markaları təqdim etməkdir.

EN: NURLU Perfume Lab company was founded by Goshqar Nurlu. Goshgar Nurlu possessing more than 10 years of experience in the perfume sector, started its education as a professional parfumer in 2017. Mastering parfumery knowledge in Grasse city of France, Goshgar Nurlu worked in cooperation with the world professional parfumers and conducted experience sharing with them. Returning to Baku in September of 2018, the parfumer decided to open parfume laboratory in our native city, which was the first one in Azerbaijan. This laboratory provides a range of perfume services.
You can achieve your individual perfume through addressing to NURLU Perfume Lab. The individual perfume is usually made with an exclusive formula in only one duplicate. These perfumes, made according to the wishes and character of the customer, are presented individually. Moreover, we have not forgotten the allergic children and we also have special perfumes which do not contain alcohol or allergens.
In addition, NURLU Perfume Lab is providing corporate services, which includes production of branded perfumes and air fresheners for venues.
The mission of NURLU Perfume Lab is presenting perfume brands of Azerbaijan to the world.

RU: Компания NURLU Perfume Lab была основана Гошгаром Нурлу. Гошгар Нурлу, проработавший в парфюмерной сфере более 10 лет, в 2017 году начал образование в этой области как профессиональный парфюмер. Получив знания в сфере парфюмерии во французском Грассе, Гошгар Нурлу впоследствии работал с профессиональными парфюмерами по всему миру, принимал участие в обмене с ними обширным опытом. Вернувшись в Баку в сентябре 2018 года, парфюмер решил открыть в родном городе парфюмерную лабораторию.
Эта лаборатория была впервые создана в Азербайджане и включает в себя множество парфюмерных услуг.
Вы можете заказать свой индивидуальный аромат, обратившись в лабораторию NURLU Perfume Lab. Индивидуальный аромат изготовлен по эксклюзивной формуле, состоящей из одного экземпляра. Ароматы, приготовленные в соответствии с пожеланиями и характером заказчика, предоставляются ему лично. Кроме того, мы не забыли о детях с аллергией, поэтому у нас имеются также есть духи, которые не содержат алкоголя и аллергенов.
Помимо этого, NURLU Perfume Lab предоставляет корпоративные услуги. Сюда входит приготовление ароматов, принадлежащих брендам, и ароматизаторов для помещений.
Будучи NURLU Perfume Lab, мы поставили себе основной целью представить парфюмерные бренды из Азербайджана миру.

Rəy bildirin