FIN-PLAST INTERNATIONAL

Azərbaycanın qabaqcıl çap, qablaşdırma və polietilen paket istehsalçısı “Fin-Plast” şirkəti, 1998-ci ildə Sumqayıt şəhərində qurulmuş və son 20 il ərzində istehsal fəaliyyətini çox fərqli sahələrdə genişləndirmişdir. Müəssisəmiz qida paketləri, polietilen örtüklər, polietilen kisələr və müxtəlif polietilen məmulatların istehsalı ilə müştərilərə xidmət edən istehsalçı şirkətdir.
“Fin Plast” şirkəti innovasiya, texnologiya və davamlılıq sahələrində yeniliklər, təşəbbüskarlıq, cəsarət, bilik və tərəqqilik ehtirası ilə dünya standartlarını qabaqcıl şəkildə dəstəkləyərək, lider olmaq adına sizin üçün istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə tam zəmanət verir. Atdığımız hər addımda önümüzə qoyduğumuz hədəf birinci sinif nəticələrin əldə edilməsidir. Bu yanaşma liderliyimiz üçün qətiyyətimizin əsasını təşkil edir.

Fin-Plast, the leading manufacturer of printing, packaging and polyethylene bags in Azerbaijan, was founded in 1998 in Sumgayit and has expanded its production activities in many different areas over the past 20 years. Our company is a manufacturer serving customers with the production of food packages, polyethylene covers, polyethylene bags and various polyethylene products.
“Fin Plast” supports world standards in innovation, technology and sustainability with innovation, initiative, courage, knowledge and passion for progress, fully guarantees the quality of products produced for you in the name of being a leader. At every step we take, the goal we set before us is to achieve first-class results. This approach is the basis of our determination for leadership.

Компания Fin-Plast, ведущий азербайджанский производитель полиграфической, упаковочной и полиэтиленовой упаковки, была основана в 1998 году в городе Сумгайыт и за последние 20 лет расширила свою производственную деятельность в самых разных сферах. Наша компания – производитель пищевых пакетов, полиэтиленовых покрытий, полиэтиленовых пакетов и различных изделий из полиэтилена.
Компания Fin-Plast предоставляет вам полную гарантию качества выпускаемой продукции, чтобы стать лидером в области инноваций, технологий и устойчивости, поддерживая передовые мировые стандарты с энтузиазмом инициативности, мужества, знаний и прогресса. Цель, которую мы ставим перед собой на каждом шагу, – достижение первоклассных результатов. Этот подход является основой нашей решимости для нашего лидерства.

Sayta keçid: www.finplast.az

Etiketlər: Qida qablaşdırma, polietilen paketlər, streçhood, şrink, paketlər, qablaşmalar, qulplu paketlər, mağaza paketləri, market paketləri, zibil torbaları, çamaşırxana paketləri, istixana örtükləri 

Rəy bildirin