“Mysilo” şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyi olaraq fəaliyyət göstərən “Silo Construction” MMC 19 illik təcrübəsi, geniş işçi heyəti və peşəkar yanaşma üsulları ilə reallaşdırdığı effektiv layihələr nəticəsində, bu sahə üzrə ölkə liderinə çevrilməyi bacarmışdır.
Azərbaycanın istənilən bölgəsində adına rast gələ biləcəyiniz qurumun əsas fəaliyyət istiqamətləri dəyirmanlarda, quşçuluq və heyvandarlıq fermalarında dənli bitkilər üçün nəzərdə tutulan anbarların, quruducuların, təmizləyicilərin, tərəzilərin, toxum təmizləmə zavodlarının qurulması, montajı və inşaatından ibarətdir. Ölkənin kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlmiş uğurlu addımlar atan şirkət eyni zamanda, bir sıra dövlət əhəmiyyətli aqroparkların tikintisini də həyata keçirmişdir. Regionun ən çox ziyarət olunan və kütləvi informasiya vasitələrində ən çox işıqlandırılan “Caspian Agro” kənd təsərrüfatı sərgisinin daimi iştirakçısıdır.

Operating as a official representative of “Mysilo” in Azerbaijan, “Silo Construction” LLC has been able to become a leader in this field with its 19 years of experience, wide staff and effective projects which were realized with professional approach methods.
The main activities of the organization, which you can find in any region of Azerbaijan, are the construction, installation and construction of storage facilities, dryers, purifiers, scales, seed-cleaning plants in mills, poultry and livestock farms. Taking successful steps towards the agricultural development of the country, the company has also built a number of state-owned agricultural parks. It is a regular participant of the “Caspian Agro” agricultural exhibition, which is the most visited and most widely covered in the region.

ООО “Silo Construction” как официальное представительство компании “Mysilo” своим 19-и летним опытом работы, широким кругом сотрудников и путем профессионального подхода, смогла занять в сфере своей деятельности первенство в стране.
Основные сферы деятельности данной компании, известной во всем Азербайджане – это установка, монтаж и строительство анбаров, сушилок, очистителей, весов и очищающих семена заводов, предназначенных для семенных растений на мельницах, птице и животноводческих фермах. Также компания «Silo Construction”, делающая успешные шаги в развитии сельского хозяйства страны, реализовала строительство ряд государственно важных агропарков. Компания является постоянным участником самой часто посещаемой и освещаемой в средствах массовой информации сельско-хозяйственной выставки “Caspian Argo”.

Sayta keçid: www.siloconstruction.az

Rəy bildirin