“S.A.B.A. şirkəti” MMC 2000 – ci ildən istehsal fəaliyyətinə başlayıb. Şirkətimiz “Millennium” ticarət nişanlı dondurmaların istehsalı və satışını həyata keçirir. Əminliklə deyə bilərik ki, bu gün şirkətimiz Azərbaycan dondurma bazarında aparıcı yerlərdən birini tutur. “S.A.B.A. şirkəti” MMC öz balansında dondurma istehsal edən fabrikə, dondurma məhsullarının saxlanması üçün iri həcimli soyuducu anbara malikdir. Malik olduğu resurslar hesabına bu gün şirkət nəyinki Azərbaycan, hətta qonşu ölkələrə də məhsul ixrac etmək gücündədir.
Azərbaycan Respublikasının bütün regionlarında şirkətimizin nümayəndəlikləri mövcuddur. Şirkət istehsal etdiyi öz məhsulları ilə regionların dondurmaya olan tələbatını ödəmək gücündədir.
Bir çox tanınmış xarici dondurma istehsalçılarının dа rəsmi distribütorluğu şirkətimizə məxsusdur.
Hər il şirkətimiz öz məhsul siyahısına yeni-yeni dondurma növləri əlavə edir. Bu zaman istehlakçı dondurmanı yeni qablaşdırma kimi deyil, tamamilə yeni növ və yeni dad kimi qəbul edir.

“S.A.B.A. Company” LLC has started its production activity since 2000. Our company carries out production and sale of “Millennium” branded ice creams. We can say with confidence that today our company occupies one of the leading places in the Azerbaijani ice cream market. “S.A.B.A.Company” LLC, which produces ice cream, has a large storage capacity for ice cream products in its balance sheet. Today, thanks to its resources, the company is able to export products not only to Azerbaijan, but also to other countries of the world.
Our company has representative offices in all regions of the Republic of Azerbaijan. With its products, the company is able to meet the demand of the regions for ice cream.
The official distributor rights of many well-known foreign ice cream manufacturers also belong to our company.
Every year our company adds new assortment of ice cream into its product list. At this time, the consumer perceives ice cream not as a new packaging, but as a completely new kind and a new taste.

ООО “Компания “S.A.B.A.” начало свою производственную деятельность с 2000 года. Наша компания производит и продает мороженое торговой марки Millennium. Мы можем с уверенностью сказать, что сегодня наша компания занимает одно из ведущих мест на рынке мороженого в Азербайджане. ООО “Компания “S.A.B.A.” имеет на своем балансе завод по производству мороженого, большой объем холодильного склада для хранения мороженого. За счет имеющихся ресурсов сегодня компания способна реализовывать продукцию не только в Азербайджан, но и экспортировать в соседние страны.
Во всех регионах Азербайджанской Республики имеются представительства нашей компании. Компания способна удовлетворить спрос регионов на мороженое своей продукцией.
Официальные дистрибьюторские права многих известных зарубежных производителей мороженого принадлежат нашей компании.
Каждый год наша компания добавляет новые виды мороженого в свой ассортимент продуктов. При этом потребитель принимает мороженое не как новую упаковку, а как совершенно новый вид и новый вкус.

Sayta keçid: www.millennium.az

Rəy bildirin