Müəssisə resurslarının planlaşdırılması “Mercury-ERP”-nin əsas məqsədidir. Öz çoxsaylı alətləri ilə “Mercury-ERP” bütün resurslardan səmərəli istifadəyə geniş imkanlar açmaqdadır. “Mercury-ERP”, onu tətbiq edən istənilən müəssisə üçün ERP strategiyasının reallaşdırılmasında əvəzsiz yardımçıdır. “Mercury-ERP”-nin unikallığı, onun həm sənayenin müxtəlif sahələrində, həm pərakəndə ticarətdə, həm də topdansatışda asanlıqla istifadə edilə bilməsidir. Bu proqram təminatı sahibkarlara sadəcə müasir korporativ dəyərlər vəd etmir. “Mercury-ERP”, anbara nəzarətin optimallığını, topdan və pərakəndə satış proseslərinin düzgün qurulmasını, əməliyyat xərclərinin aşağı salınmasını, bir sözlə, biznes proseslərinin geniş qavramını özündə əks etdirir. “Mercury-ERP” biznes proseslərində ortaya çıxan problemlərin praktiki həll imkanlarını yaradacaq müasir proqram təminatıdır.

Ünvan: Bakı şəhəri, Fizuli 49 SKS Plaza

Telefon: +994 12 409 70 73 / +994 55 269 99 39

E-məktub : office@mercuryerp.az

Web: www.mercuryerp.az / www.dit.az

Rəy bildirin