Mimobile MMC məşhur Xiaomi™ şirkətinin məhsullarının ölkəmizə idxalını, mağazalara paylaşdırılmasını və satışdan sonrakı servis xidmətini təşkil edir. Bundan əlavə, məhsullarla alıcıları tanış etmək məqsədilə, satış-nümayiş salonları – Mihome.az mağazaları fəaliyyət göstərir. Ağıllı ev sistemlərini layihələndirib həyata keçirir.
Mimobile şüarı belədir: Evinizi ağıllı edin!

Mimobile LLC organizes the import, distribution and after-sale service of the famous Xiaomi™ Company’s products. In addition, in order to familiarize buyers with the products, it operates sales-showrooms – Mihome.az. Design and implement smart home systems. The slogan of Mimobile is: Make Your House smart!

ООО Mimobile организует импорт в нашу страну, распределение по магазинам и послепродажное обслуживание продукции знаменитой компании Xiaomi™. Кроме того, с целью ознакомления покупателей с продукцией действуют демонстрационные салоны – магазины Mihome.az. Он проектирует и реализует системы умных домов.
Девиз – сделайте свой дом умным!

Sayta keçid: www.mimobile.az

Etiketlət: telefon , elektronika , televizor , komputer

Rəy bildirin