AZ: “İmprotex İndustries” MMC öz geniş istehsal spektorunu sizə təqdim edir:
•Anqar tipli tikililər (qarajlar, fabriklər, fermalar və s.);
•Tikililərin müxtəlif metal konstruksiya işləri (fasad, tavan və s. metal konsturksiya elementləri);
•Metal konstruksiyalar və yük avtomobillərinin üst qurğuları, (müxtəlif təyinatlı çənlər, özüboşaldanlar və s.);
•K/t təyinatlı qoşqu və yarım-qoşqular (laftelər, yarım-qoşqu çənlər və s.);
•On/off-shore konstruksiyalar (müxtəlif növ platformalar, avadanlıqların təmiri və s.);
•Metal konstruksiyadan hazır məhsullar (konteynerlər, mobil ofislər və s.)

EN: “Improtex Industries” LLC offers you a wide range of products:
•Steel structures such as hangars (garages, factories, farms, etc.);
•Various metal construction works on buildings (facades, ceilings and other metal construction elements);
•Metal construction and truck superstructures, (various types of tanks, tippers, etc.);
•Agricultural trailers and semi-trailers (Agricultural product carriers, semi-trailer tanks, etc.);
•On / offshore facilities (various types of platforms, equipment repairs, etc.);
•Finished products from metal structures (containers, mobile offices, etc.)

RU: “ИМПРОТЕКС ИНДУСТРИЕС” ООО предлагает вам широкий ассортимент продукции:
•Сооружения типа ангаров (гаражи, фабрики, фермы и т. д.);
•Различные металлоконструкционные работы на зданиях (фасады, потолки и другие металлоконструкционные элементы);
• Верхние устройства грузовиков (различные типы баков, самовыгружателей и т. д.);
•Прицепы и полуприцепы С/Х назначения (лафеты, баки полуприцепы и т. д.);
•он/оффшорные сооружения (различные типы платформ, ремонт оборудования и т. д.);
•Готовые изделия из металлоконструкций (контейнеры, мобильные офисы и т. д.)

Sayta keçid: IMPROTEX-INDUSTRIES.AZ

Rəy bildirin