İdeal-Print şirkəti müstəqilliyimizin ilk illərindən mətbəəçilik sahəsində fəaliyyət göstərir.
Belə ki Azərbaycanda ilk özəl nəşriyyatlardan olan Beşik nəşriyyatı və Çinar çap ən yüksək texnologiyalarla fəaliyyət göstərmişdir.
2008-ci ildən etibarən İdeal-Print kimi fəaliyyətə başlamışıq. Hazırda nəşriyyat, mətbəə, çöl reklamlarının hazırlanması, promo məhsulların istehsalı üzrə fəaliyyət göstəririk.
İstehsal sahəmizdə ən son texnoloji avadanlıqlardan istifadəetməklə, müştərilərimiz üçün keyfiyyətli və operativ tərəfdaş olmağa çalışırıq.

Ideal-Print company has been operating in the field of printing since the first years of independence.
Thus, “Besik publishing house” and “Chinar printing”, were ones of the first private publishing houses in Azerbaijan, operated with the highest technologies.
We started our activity as Ideal-Print since 2008. At present, we are working on publishing, printing and outdoor advertising, production of promo products.
By using the latest technological equipment in our production field, we do our best to be a quality and operative supporter for our customers.

Компания Ideal-Print с первых лет нашей независимости работает в сфере полиграфии.
Являясь первыми в Азербайджане частными издательствами “Бешик” и “Чинар чап”, мы функционировали с помощью самых высоких технологий.
С 2008 года мы стали функционировать как Ideal-Print. В настоящее время мы работаем по изготовлению печатной, наружной рекламы, производству промо-продукции.
Используя новейшее технологическое оборудование, мы стремимся быть качественным и оперативным партнером для наших клиентов.

Sayta keçid: idealprint.az

Etiketlər: vizit kart, business kart, Promo, Mətbəə, Poliqrafiya, Çap, Qələm,
Açarlıq, Buklet, Termos, T-shirt, Polo köynək, Papaq, Çöl reklamı, dizayn kataloq, brochure, bayraq

Rəy bildirin