Caspian Express Co

“Caspian Exspress Co” MMC şirkəti 10 ildən artıq müddətdir ki, Azərbaycanda və regionda başda polimer sahəsi olmaqla bir neçə sənaye sahələrində fəaliyyət göstərmiş istehsal sahələrinin və zavodların əsasını qoymuş və idarəetməsini təmin etmiş həmçinin iyirmiyə yaxın istehsal müəssisələrinin qurulmasında birbaşa iştirak etmişdir. Eyni zamanda eyni istehsal müəssisələrini xammalla təchiz və satış strategiyalarının müəyyənləşməsində birbaşa rol oynamışdır.

Ünvan: Koroğlu metrosu yaxınlığı, Sport plaza.

Telefon: 55 222 20 08

E-mail: [email protected]

web: www.caspianexpress.az