Bravo Online Systems şirkəti 2012-ci ildən başlayaraq öz peşəkar işçi heyəti ilə 500-dən çox beynəlxalq və milli şirkətlərə müxtəlif İT sahələri üzrə xidmət göstərir. Bunlara ofisdaxili İnternetlə təminat, daxili şəbəkələrin, VOİP (SİP) telefoniya, ofisdaxili şəbəkələr, serverlərin, kameraların, access kontrolların, yanğın siqnalizasiya sistemlərinin, hərəkət-siqnalizasiya, turniket və şlaqbaum sistemlərinin, ağıllı ev və həyat sistemləri kimi təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılması, bərpası və s. kimi sahələr daxildir. Şirkətimiz öz gələcək fəaliyyətini planlaşdırarkən növbəti illər ərzində göstərdiyi xidmətlərin səviyyəsini artırmaqla yanaşı, proqramlaşdırma, müxtəlif növ reklam, media və marketinq xidmətlərini öz inkişaf strategiyasına daxil etməyi planlaşdırır.

With its professional staff the “Bravo Online Systems” company has been providing services to over 500 international and national companies on various fields of IT since 2012. This includes fields such as providing in-office internet access, setting up and repairing subnets, VoIP (SIP) telephony, in-office networks, servers, cameras, access controls, fire alarm systems, motion sensor, tourniquet and toll-gate systems, security systems such as smart house and life systems, and so on. While drafting its future activity, our company plans to include programming, different types of advertising, media and marketing services to its development strategy, along with improving its service level for the next few years.

Компания Bravo Online Systems, начиная с 2012 года, своим профессиональным персоналом обслуживает более 500 международных и национальных компаний в различных областях ИТ. К таким услугам относятся обеспечение офисного Интернета, установка, восстановление внутренних сетей, VOIP (SIP) телефонии, внутриофисных сетей, серверов, камер, управления доступом, систем пожарной сигнализации, систем мобильной сигнализации, турникета и шлагбаума, систем безопасности, а также интеллектуальных домов и бытовых систем. При планировании своей будущей деятельности наша компания предусматривает не только повысить уровень услуг, предоставляемых в ближайшие годы, но и включить в свою стратегию развития программирование, различные виды рекламы, медиа и маркетинга.

Sayta keçid: www.bravoonline.az

Rəy bildirin