Ağ Saray Residence

AZ: Ağsaray Residence Ağ Şəhər layihəsi çərçivəsində bir yaşayış kompleksini inşa edərək sakinlərin ixtiyarına vermişdir. Hal-hazırda ikinci layihənin inşasına başlanılmışdır.
Ağsaray Residence yaşayış kompleksi dəniz səviyyəsindən 25m artıq hündürlükdə, 8 mərtəbəli yaşayış kvartallarından ibarət və tikili sıxlığı aşağı olan Ağ Şəhər kompleksinin daxilində Babək rayonunun mərkəzi meydanında yerləşir. Ərazini qərb və şərq hissəsinə ayıran, Mərkəzi prospektin ortasında yerləşən zərif heykəltəraşlıq ilə bəzədilmiş “Qarabağ Atları Meydan”ı bu rayonun qəlbi olacaqdır.

EN: Aghsaray Residence built a residential complex in the framework of the White City project and provided it to residents. Currently, we have begun construction of a second project.
The residential complex “Aghsaray Residence” is located on the central square of the Babek district inside the complex “White City”, which consists of eight-storey residential areas with a height of more than 25 meters above sea level and with a low density of buildings. “The Square of Karabakh Horses”, decorated with exquisite sculpture, located in the middle of Central Avenue and dividing the territory into western and eastern parts, will be the heart of this region.

RU: «Аксарай Резиденс» построила жилой комплекс в рамках проекта «Белый город» и предоставила его жителям. В настоящее время приступили к строительству второго проекта.
Жилой комплекс «Аксарай Резиденс» расположена на центральной площади Бабекского района внутри комплекса «Белый город», который состоит из восьмиэтажных жилых кварталов высотой более 25 метров над уровнем моря и с низкой плотностью застройки. «Площадь Карабахских Лошадей», украшенная изысканной скульптурой, расположенная в центре Центрального проспекта и разделяющая территорию на западную и восточную части, станет сердцем этого региона.

SAYTA KEÇİD: www.agsaray.com

Etiketlər: Ağ Saray , Ağ şəhər , mənzillər , evlər , bina , yaşayış kompleksi , Rezidens

Rəy bildirin