“YUSİF-NS”MMC

ŞƏKƏR, ŞOKOLAD VƏ QƏNNADI MƏMULATLARININ TOPDAN SATIŞI , İÇKİ VƏ TÜTÜN MƏMULATLARI DA DAXİL OLMAQLA YEYİNTİ MƏHSULLARININ İXTİSASLAŞDIRILMAMIŞ TOPDAN SATIŞI, SAİR ARALIQ MƏHSULLARININ TOPDAN SATIŞI.

Ünvan:        AZ1134, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, MİR CƏLAL 4 MKR, ev.66, M4, m.3

Telefon:      (012) 514-88-01

Mobil:           (050) 369-36-65, (050) 613-50-30

e-mail:         samir._h@mail.ru      ;     telman.bayramov-lr@mail.ru