SAFİ Construction MMC

AZ: “SAFI” Construction memarlıq, dizayn və tikinti üzrə Azərbaycanda 2002-ci ildən fəaliyyət göstərir və bu müddət ərzində müştərilərin etibarını, güvənini qazanmışdır. “SAFI” Construction Azərbaycanda və Azərbaycandan kənar çox proyektlərə imza atmışdır. Azərbaycanda dövlət layihələri, özəl villalar, sənayi tikintiləri, Azərbaycandan kənar isə restoranlar, klublar, villalar və s.. “SAFI” Construction-ın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, biz gördüyümüz işlərin bütün material təhcizatını özümüz həyata keçiririk, bu da öz növbəsində müştəri üçün böyük bir qazancdır.

EN: “SAFI” Construction has been working in Azerbaijan since 2002 in the field of architecture, design and construction, and during this period has won the trust and confidence of its customers. “SAFI” Construction has signed many projects in Azerbaijan and abroad. In Azerbaijan, there are state projects, private villas, industrial buildings, and outside Azerbaijan there are restaurants, clubs, villas, etc. The advantage of “SAFI” Construction is in the fact, that we ourselves supply material, which we work with, what is, in its turn, a great benefit to the customer.

RU: “SAFI” Строительство работает в Азербайджане с 2002 года в сфере архитектуры, дизайна и строительства, и за этот период завоевала доверие и уверенность своих клиентов. “SAFI” Строительство подписало множество проектов в Азербайджане и за его пределами. В Азербайджане – государственные проекты, частные виллы, промышленные здания, а вне Азербайджана – рестораны, клубы, виллы и др. Преимущество “SAFI” Строительство заключается в том, что мы сами выполняем все поставки материалов, с которыми работаем, что, в свою очередь, является большой выгодой для заказчика.

www.safi.construction
info@safi.construction

+994 12 555 65 66
+994 51 555 65 66

Showroom: Luxury Art Bakı ş., Ak.Həsən
Əliyev 82.

Rəy bildirin