REAL MANUFACTORİNG LİMİTED COMPANY

REAL MANUFACTORİNG LİMİTED COMPANY-bu işləri görür. Hər növ fermaların qurulması; Yemləmə,isti- lik,havalandırma,soyutma, iqlimə nə- zarətsistemlərinin qurulması; Yem,su və digər növ anbarların qurulması; Hər növ proseslərin avtomatlaşdırılması; AVROPA standartlarina uyğun olan heyvan yemlərinin satılması.

Telefon: +994515861709

e-mail: [email protected]

Instagram: Real Manufactoring Limited Company