İlk dəfə olaraq, 1938-ci ildə Səfər Usta İzmirdə “Özsüt
Muhallebicisi” adlı yoğurt və qaymaqların satıldığı bir
dükan açdı. Daha sonra 1980-ci ildə İbrahim Urlulu bütün
idarəetməni öhdəsinə götürərək indiki tanıdığımız
Özsüt’ün əsasını qoydu. Özsüt’ün ənənəvi şirniyyat çeşidləri
Osmanlı mətbəxindən gəlir. 2000-2001-ci illərdə
Özsüt daha sürətlə böyüməyə başladı.
2014-cü ilin may ayında Bakıda Özsüt’ün ilk şöbəsi müştərilərin
xidmətinə verildi. Hal-hazırda 5 şöbə fəaliyyət
göstərir: Atatürk parkı şöbəsi, Gənclik mall şöbəsi,
Elmlər şöbəsi, Qış parkı şöbəsi və Fəvvarələr meydanı şöbəsi. Hər 5 şöbədə Türkiyə
mətbəxinə məxsus Özsüt təamları, müxtəlif qənnadı
məmulatları ilə yanaşı, İtalyan və Meksika mətbəxinin
ləziz çeşidləri, bol sevgi ilə hazırlanmış isti və soyuq içkilər
müştərilərə təqdim edilməkdədir.
Şirniyyatlarda ancaq özəl fermalardan gələn təzə günlük
süd məhsullarından istifadə edilir. Südlü şirniyyatların
ləzzəti və toxuması məxsusi dəyirmanlarda düyünü
üyüdərək hazırlanan sübyedən gəlir. Tortlarda sadəcə
Özsüt mətbəxinin ənənəvi reseptlərindən və diqqətlə
hazırlanan kremlərdən istifadə edilir. Ölkənin parlaq
günəşi altında yetişən təravətli, təzə meyvələr balacaların
sevimlisi olan dondurmalara, desertlərə xüsusi
rəngarənglik verir.


For the first time, in 1938, Safar Master opened a shop
in İzmir called “Özsüt Muhallebicisi” that was sold yoghurt
and cream. Then, in 1980, Ibrahim Urlulu took
over all management and laid the foundations of the
present Özsüt. Traditional sweets of Özsüt are coming
from Osmanlı cuisine. In 2000-2001, Özsüt began to
grow faster.
In May 2014, the first department of Özsüt in Baku
was given to customers’ service. Currently, there are
5 departments: Atatürk Park Department, Ganjlik mall
Department, Elmler Department, Winter park department and Fountain square department.
Özsüt dishes of Turkish cuisine, various confectionery
products, delicious varieties of Italian and
Mexican cuisine, hot and cold drinks are presented to
customers in the each of the 5 departments.
Sweet dairy products are used only fresh dairy products
from private farms. The flavor and tissue of milk
sweets are coming from sübyü which prepared grinding
rice in specific farms. Traditional recipes of Özsüt
cuisine and creams which carefully designed are use in
the cakes. Fresh fruits grown under the bright sunlight
of the country gives a special color to the kids’ favorite
desserts.


Впервые, в 1938 году, Сафар Уста открыл в Измире
магазин под названием “Özsüt Muhallebicisi”, в ко-
тором продовались йогурт и сливки. Затем, в 1980
году Ибрагим Урлулу принял на себя всё управле-
ние и заложил основу сегодняшнего ресторана
Özsüt. Традиционные сладости Özsüt приходят из
османской кухни. Начиная с 2000 года Özsüt начал
развиваться с ещё быстрыми темпами.
В мае 2014 года в Баку открылся первый отдел
ресторана “Özsüt”. В настоящее время есть 5 отде-
ла: Отдел “Atatürk park”, отдел “Ganjlik Mall”, отдел
“Elmlər”, отдел “Qış parkı”и отдел «Площадь фонтанов». В каждом отде-
ле “Özsüt”, клиентам предлагаются блюда турец-
кой кухни, различные кондитерские изделия, изы-
сканные блюда итальянской и мексиканской кухни,
горячие и холодные напитки.
В сладосьтях используются только свежие мо-
лочные продукты с частных ферм. Деликатность
молочных сладостей являются результатом подго-
товки узла в определенных мельницах. Торты гото-
вят на основание традиционных рецептов “Özsüt” и
тщательно разработанных кремов. Свежие фрукты,
выращенные под яркими лучами солнца страны,
придают особый цвет десерту и мороженным, так
сильно полюбившимся детям.

Sayta keçid: www.ozsut.az

Rəy bildirin