Nefes Psixi Sağlamlıq Akademiyası

Mərkəzimiz 12 noyabr 2018-ci ildən etibarən, Dr. İkram Rüstəmovun rəhbərliyi altında bu sahənin mütəxəsislərindən ibarət bir kollektivlə fəaliyyət göstərir. Hər bir insan özəldir və individual yanaşma tələb edir. Ona görə biz də, Nefes Psixi Sağlamlıq Akademiyası olaraq hər bir pasientə individual yanaşırıq.
-Öncə pasientin psixi inkişafını qiymətləndiririk.
-Qiymətləndirmədən yola çıxaraq müvafiq fərdi reabilitasiya proqramı hazırlayırıq.
-Hazırlanan reabilitasiya proqramını mərkəzimizdə mütəxəssislərimizlə birlikdə tətbiq edirik.
-Reabilitasiyanın gedişatını həkim-psixiatrlarımızla mütəmadi olaraq dəyərləndiririk.

The Health Center has been operating since November 12, 2018 under the guidance of Dr.Ikram Rustamov and specialists in this field. Every person is unique and requires an individual approach. Therefore, we approach every patient individually in “Nefes” Psychoneurological Health Center.

  • First of all, we conduct the medical checkup of the patient’s psychical development;
  • Prepare appropriate individual rehabilitation program based on this medical checkup;
  • We apply the prepared rehabilitation program in our Center jointly with our specialists;
  • We evaluate the progress of the rehabilitation process jointly with our clinical psychiatrist.

На Центр действует с 12 ноября 2018 года под руководством доктора Икрама Рустамова и специалистов данной сферы. Каждый человек индивидуален и требует индивидуального подхода. По этой причине мы, Академия психического здоровья Nefes, относимся к каждому пациенту индивидуально.

  • Сначала мы оцениваем психическое развитие пациента
  • Исходя из оценки, мы разрабатываем соответствующую индивидуальную программу реабилитации
  • Мы реализуем подготовленную программу реабилитации вместе с нашими специалистами в Центре.
  • Мы регулярно оцениваем ход реабилитации с врачами-психиатрами

Ünvan: Bakı şəh, Qəzənfər Musabəyov 4
Telefon:
+994 50 390 12 22
+994 51 984 12 22
e-mektub: bizeyazin@nefes.academy
Facebook: nefes.academy

Sayta keçid: www.nefes-ir.az

Rəy bildirin