Bugün ikinci qonağımız isə KD Tekstil fimasının rəhbəri Kərim bəy oldu. Bugündən etibarən KD Tekstil firması da MARSOL partnyorları siyashısına daxil olmuşdur.
KD Tekstil firması 2017-ci ildən fəaliyyət göstərir. Firma əsasən işçi uniformalarının istehsalı ilə məşğuldur.