KartPak Karton Qutu Fabriki

“Kartpak” karton qablaşdırma fabriki, istehsalat müəssisələri üçün orijinal və hədiyyəlik karton qutuların hazırlanması üzrə bütün növ xidmətləri göstərir. Keyfiyyətli və gözoxşayan qutuların hazırlanması üçün həm adi, həm də suvanılan mikroqofrokartondan istifadə edilir.
Missiyamız
Biznesimizi inkişaf etdirməklə, tərəfdaşlara hörmətlə yanaşmaq, əmək kollektivinin peşəkarlığını artırmaq, dövlətin və cəmiyyətin maraqlarını qorumaqdır.
Strateji məqsədlərimiz
Qablaşdırma sənayesində lider pozisiyalara yüksəlməkdir.
Əldə olunanlarla kifayətlənməmək, həmişə yeniliyə can atmaq: yeni məhsullar, yeni texnologiyalar, yeni iş yerləri yaratmaqdır.
“Kartpak”qablaşdırma fabriki – tərəfdaşlara yüksək keyfiyyət və vaxtında çatdırılma təminatı verən etibarlı və stabil şirkətdir.

“Kartpak” Carton Packaging Company provides all types of services on production of all kinds of original and gift carton boxes for production companies. Both ordinary and plastering Micro Flute Boards are used to produce high-quality and eye-catching boxes.
Our mission:
Developing our business, treat partners with respect, building capacity of the personnel, defend interests of the state and society.
Strategical goals:
Rise to the leading positions in the packaging industry.
Always strive for innovation, i.e. for new products, for new technologies and for new jobs, not being satisfied with what we have.
“Kartpak” Packaging Company – is a reliable and stable company that guarantees high quality and timely delivery to the partners.

Фабрика картонной упаковки Kartpak предоставляет все виды услуг по изготовлению оригинальных и подарочных картонных коробок для производственных предприятий. Для изготовления качественных и красивых коробок используется как обычный, так и кашированный микрогофрокартон.
Наша миссия
Наша миссия заключается в том, чтобы, развивая наш бизнес, уважительно относиться к партнерам, повышать профессионализм трудового коллектива, защищать интересы государства и общества.
Наши стратегические цели
Возвыситься на лидирующие позиции в упаковочной промышленности.
Не ограничиваться приобретенным, всегда стремимся к новому: новым продуктам, новым технологиям, новым рабочим местам.
Упаковочная фабрика Kartpak – это надежная и стабильная компания, гарантирующая партнерам высокое качество и своевременную доставку.

Etiketlər: Karton, karton qutu, qablaşdırma, laminasiya, qızılı basqı, kaşirovka, tigel, çap, qofra, qofrokarton, kartpak, karton qutu fabriki

Rəy bildirin