“HALAL-P” MMC Azərbaycan bazarında 1996-cı ildən etibarən fəaliyyət göstərir və dünyaca məşhur ticarət markalarının Azərbaycanda rəsmi distribyutorudur. “HALAL-P” MMC mətbəə, korporativ, bank, informasiya texnologiyaları sahələrində avadanlıq və həlləri təqdim edir. Qabaqcıl texnologiyalardan yararlanaraq Azərbaycanda poliqrafiya, ofis və bank sahəsini keyfiyyətli məhsul və peşəkar xidmətlərlə təmin etmək, müştəri məmnunluğuna nail olmaq, hər bir işçinin rifah və karyera inkişafına töhfə vermək şirkətin başlıca missiyasıdır.

“HALAL-P” LLC has been operating in the Azerbaijani market since 1996 and is the official distributor of world-famous brands in Azerbaijan. “HALAL-P” LLC provides equipment and solutions in the fields of publishing, corporate, banking and information technologies. The main mission of the company is to provide the printing, office and banking sector with quality products and professional services in Azerbaijan using advanced technologies, to achieve customer satisfaction, to contribute to the welfare and career development of each employee.

ООО HALAL-P действует на азербайджанском рынке с 1996 года и является официальным дистрибьютором всемирно известных торговых марок в Азербайджане. ООО HALAL-P предоставляет оборудование и решения в области печати, корпоративных, банковских, информационных технологий. Главной миссией Азербайджана является предоставление высококачественных продуктов и профессиональных услуг для полиграфического, офисного и банковского секторов с использованием передовых технологий, добиться удовлетворенности клиентов, внести вклад в благосостояние и карьерное развитие каждого сотрудника.

Sayta keçid: www.halal.az

Rəy bildirin