AZ: “GENS ELEKTRİK” MMC 2011-ci ildə qurulmuşdur. Şirkətimizin gənc olmasına baxmayaraq, qısa zaman ərzində gördüyü işlər onu göstərir ki, kollektivimiz heç fasilə etmədən, Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına və sənayesinə öz tövhəsini verməkdədir. Belə ki, Azərbaycan, ABŞ, Finlandiya, Türkiyə və Rusiya kimi ölkələrin nüfuzlu universitetlərinin məzunu olmuş peşakar mühəndislərin rəhbərliyi altında 80 nəfərə yaxın üzvü ilə, bacarıqlı, öz işini sevən, peşakarlığını günbəgün artıran, müştərilərin istəklərini yerindəcə yerinə yetirə bilən kollektivimiz fəaliyyət göstərir.
“GENS ELEKTRİK” MMC-nin nəzdində fəaliyyət göstərən “GENS SERVİS”, “GENS PANO”, “GENS ELEKTRİK LAHİYƏLƏNDİRMƏ” Azərbaycanda öz müştərilərinə bütün növ dizel generatorların, avtokarların, qaynaq aparatlarının təmiri və sazlanmasını peşakar səviyyədə təmin edir.
Şirkətin missiyasi:
Dunya markalarını yüksək səviyyədə təmsil etmək, yeni texnologiyaları Azərbaycana gətirib sənayemizi keyfiyyətli məhsullarla təmin etmək, bununla da iqtisadiyyatımızın güclənməsinə yardım etməkdən ibarətdir.

EN: GENS ELEKTRİK, LLC was founded in 2011. Although our company is young, the works it performed in a short period show that our team constantly contribute to the economy and industries of Azerbaijan. We have a team of nearly 80 personnel, who are talented, love their jobs, develop their professionalism day by day and meet the demands of its customers on site, under the leadership of professional engineers who are alumni of prominent universities of Azerbaijan, US, Finland, Turkey and Russian.
GENS SERVİS, GENS PANO and GENS ELEKTRİK LAHİYƏLƏNDİRMƏ, operating under GENS ELEKTRİK, LLC offers professional services of repair and debugging of all type diesel generators, auto cars and welding machines to customers in Azerbaijan.
Mission of Company:
To professionally represent world brands, bring new technologies to Azerbaijan and supply our industries with quality products and thus, contribute to the strengthening of our economy.

RU: ООО GENS ELEKTRİK было создано в 2011 году. Несмотря на то, что наша компания молодая, проделанная за короткое время работа показывает, что вклад нашего коллектива в экономику и промышленность Азербайджанской Республики неуклонно растет. Так, под руководством профессиональных инженеров, окончивших престижные университеты Азербайджана, США, Финляндии, Турции и России, действует коллектив в составе около 80 квалифицированных работников, любящих свою работу, повышающих профессионализм, способных на месте выполнять запросы клиентов.

Sayta keçid: GENSELEKTRIK.COM

Etiketlər: elektrik , kabel , genarator , elektrik avadanlıqları , işıq , spot işıqlar , regulyator

Rəy bildirin