AZ: Havalandırma, VRF – Mərkəzi Kondisioner Sistemləri, Fancoil, Chiller/Qazanxana, Rofftop sistemləri, Təhlükəsizlik kameraları, bütün növ daxili və xarici rabitə , mini ATS-lərin, informasiya şəbəkələrinin layihələndirilməsi və qurulması.

EN: Design and construction of Ventilation, Central air conditioning systems (VRF), Fancoil, Chiller / Boiler system, Roof system (Rooftop), Security cameras, all types of internal and external communications, mini-ATS, information networks.

RU: Проектирование и строительство Вентиляции, Центральных систем кондиционирования воздуха (VRF), Фанкойлов, Чиллера / Котельной системы, Крышной системы (руфтоп), Камеры безопасности, всех видов внутренней и внешней связи, мини-АТС, информационных сетей.

Rəy bildirin