De Promo MMC şirkəti 2013-cü ildən aşağıdakı sahələr üzrə fəaliyyət göstərir:
1) Poliqrafiya xidmətləri;
2) Promo hədiyyələrinin istehsalı, təşkili və hazırlanması;
3) Sərgi stendlərinin dizayn projelərinin hazırlanması, tikinti, montaj, demontaj işlərinin görülməsi;
4) Tekstil məhsullarının dizaynı və istehsalı;
5) Daxili və xarici reklam işlərinin istehsalı;
6) Hədiyyə qutularının və bağlamaların dizaynı və istehsalı;
7) Dəri qalantereyası;
8) Hər cür məhsul üzərinə brendinq xidməti: seriqrafi çapı, tampon çapı, naxıştikmə, basqı, qravirovka, termoçap,uv çap və s.

Since 2013, De Promo LLC company has been functioning in the following sectors;
1) Polygraphia services;
2) Production, organisation and preparation of promo-gifts;
3) Development of design projects of exhibition stands, performance of construction, mounting, dismantle works;
4) Design and manufacture of the textile products;
5) Production of internal and external adversiting;
6) Design and manufacture of gift boxes and packages;
7) Leather haberdashery;
8) Branding services of all types of products: serigraph printing, tampon printing, embroidery, pressing, engraving, thermo-printing, UV printing etc.

ООО De Promo с 2013 года действует в следующих областях:
1) полиграфические услуги;
2) производство, организация и изготовление промо-подарков;
3) разработка проектов дизайна выставочных стендов, выполнение строительных, монтажных, демонтажных работ;
4) дизайн и производство текстильных изделий;
5) производство внутренней и внешней рекламы;
6) дизайн и производство подарочных коробок и упаковок;
7) кожаная галантерея;
8) сервис брендинга на поверхности любого продукта: трафаретная печать, тампонная печать, вышивка, тиснение, гравировка, термопечать, УФ-печать и т. д.

Sayta keçid: www.depromo.az

Etiketlər: vizit kart, business kart, Promo, Mətbəə, Poliqrafiya, Çap, Qələm,
Açarlıq, Buklet, Termos, T-shirt, Polo köynək, Papaq, Çöl reklamı, dizayn kataloq, brochure, bayraq , qutu , çanta , dəvətnamə , özəl hədiyyələr

Rəy bildirin