BHB Strateji Media Agentliyi

Xidmətlərimiz:

 • Reklam strategiyasının hazırlanması və inkişafı (hədəf auditoriyasının təyini, əlverişli reklam vasitələrinin seçimi, reklam mətnlərinin formalaşdırılması);
 • TV və Radio kanallarında media planlama və yerləşdirmə;
 • Video və audio reklam çarxlarının hazırlanması;
 • Marketinq strategiyasının formalaşdırılması (bazarda mövqenin müəyyən edilməsi, daimi və potensial müştərilərin təyini, təkliflər);
 • Reklam fəaliyyətləri üçün yeniliklərlə dolu inkişaf, brendinq.

The services we offer:

 • Drafting and developing promotion strategies, such as setting the target audience, selecting favorable promotional tools, and drafting promotional texts
 • Media planning and posting on TV and radio channels
 • Making video and audio promotion clips
 • Developing marketing strategies, such as setting a market place, identifying permanent and potential clients, proposals)
 • Development with innovations for promotional actions, branding

Наши услуги:

 • Разработка и развитие рекламной стратегии (определение целевой аудитории, выбор доступных средств рекламы, формирование рекламных текстов)
 • Планирование и размещение медиа на ТВ и радиоканалах
 • Подготовка рекламных видео- и аудио-роликов
 • Формирование маркетинговой стратегии (определение позиции на рынке, определение постоянных и потенциальных клиентов, предложения)
 • Развитие, брендинг, полный обновлений для рекламной деятельности

Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza 3-cü korpus, 7-ci mərtəbə

(+994 12) 310 38 10
(+994 50) 202 34 02

office@bhb.az

Facebook- https://www.facebook.com/bhb.az

Sayta keçid: www.bhb.az

Rəy bildirin