AZ: Bu gün biz tam əminliklə deyə bilərik: “Tikinti harda aparılırsa-aparılsın, müştərilərimiz harada olurlarsa-olsun, biz həmişə onların yanındayıq”. Bu cür yanaşma müştərilərin istəklərini öyrənməyə və yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyə imkan yaradır.
Aşağıdakı layihələrdə bizim avadanlıqlar istifadə olunmuşdur: Heydər Əliyev adına Hava Limanı, Bakı Ağ şəhər, Port Baku, Hilton otel, Flame Towers, Socar yeni inzibati binası, Xəyal adaları, Olimpiya stadionu və digər iri miqyaslı layihələr.
ANTIK İNŞAAT LTD MMC olaraq, əsas məqsədimiz ökənin ən qabaqcıl tikinti şirkətlərindən birinə çevrilmək, daim inkişaf etmək, daha da böyük işlərə, nailiyyətlərə imza atmaqdır.

EN: Today we can say absolutely confidently this: ‘Wherever construction works are performed and wherever our customers are, we are always with them.’ This approach enables to study demands of customers and provide high quality services.
Our equipment was used in the following projects: Airport named after Heydar Aliyev, Baku White City, Port Baku, Hilton Hotel, Flame Towers, Socar’s new administrative building, Khayal Islands, Olympics Stadium and other large projects.
As ANTIK İNŞAAT LTD, our key goal is to become one of the leading construction companies of the country, constantly develop and put our signature under larger works and achievements.

RU: Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать: «Где бы ни проводилось строительство, где бы ни находились наши клиенты, мы всегда рядом с ними». Такой подход позволяет узнать желания клиентов и обеспечить высокое качество обслуживания.
Наше оборудование было использовано в следующих проектах: аэропорт имени Гейдара Алиева, Баку Белый город, Порт Баку, отель Хилтон, Flame Towers, новое административное здание Socar, Остров мечты, Олимпийский стадион, а также в других крупномасштабных проектах.
Наша главная цель как ООО ANTIK İNŞAAT LTD – стать одной из ведущих строительных компаний страны, постоянно развиваться, добиться еще больших работ, достижений.

Sayta keçid: ANTIKINSAAT.AZ

Etiketlər: inşaat avadanlıqları , alətlər , tikinti texnikası , direl , mişar

Rəy bildirin