Meslehetci.az Azərbaycanda şirkətlərə mühasibat, maliyyə, vergi, kadr və audit xidmətləri göstərən öndə gedən şirkətlərdən biridir. Fəaliyyəti dövründə bir çox şirkətlərlə uzunmüddətli və keyfiyyətli münasibətlərə əsaslanan proyektlər həyata keçirmişdir və keçirməkdədir. Şirkətin yüksək ixtisaslı və savadlı kollektivi bu işlərin öhdəsindən layiqincə və sevərək gəlməkdədir. Sahibkarların və şirkətlərin mənafeyini öz mənafeyi kimi görən Meslehetci.az təsərrüfat subyektlərinin işlərinin düzgün qurulmasında, mühasibat və maliyyə uçotunun şəffaf formalaşmasında, vergilərin düzgün hesablanması və ödənilməsində öz töhfəsini verməkdədir. Şirkət sahibkarlarla görüşlərin keçirilməsində, ödənişsiz konsultasiyaların verilməsində və bununla biznes mühitində şəffaflığın və aydınlığın qorunub saxlanmasında və eləcə də sahibkarların daha da inkişaf etməsində səylə fəaliyyət göstərməkdədir.

Ünvan:Bakı şəh. Əhməd Rəcəbli-3 küçəsi 7

Telefon: 012 5652353

Mobil: 0503313163

web: www.meslehetci.az

e-mail: info@meslehetci.az

Facebook, İnstagram – https://www.facebook.com/Meslehetciaz-256231088400725   https://www.instagram.com/meslehetci.az/