Marka adı : Le Vuage (fermented hygienic products)

Biz 2007-ci ildən dünyanın bir çox regionunda, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində, eko təmizləmə və bio gigiyena texnologiyalarını uğurla tətbiq edirik. Şəxsi gigiyenadan ev təmizliyinə, kənd təsərrüfatından səhiyyəyə, su hövzələrindən qida müəssisələrinə, dezinfeksiyadan cleaning-ə qədər müxtəlif sahələrdə istifadə olunan 250-dən çox ekoloji təmiz məhsul və bu sahələrə yönəlik bio texnologiyalarımız var.

Ünvan : a.aliyev str.26/9.Baku Azerbaijan

Telefon :+12 4099799

Mobil: +994774604606

Web:  www.levuage.com

E- mail : info@levuage.com

Instagram : levuage1