AZ: “ZİNƏT-İ ZİŞAN” adı altında Azərbaycanda təqdim olunan zərgərlik məmulatları qədim sənətkarlıq üsulları və ən yeni texnologiyanın bir araya gəlməsinin bəhrəsidir. “Zinətlərin ən şanlısı” mənasını daşıyan bu ifadə sanki keçmiş dövrlərin zərif və nəfis vizual aləminə siraət edir. Eyni zamanda müxtəlif material və texnikanın qeyri-adi uzlaşmasında, ilk baxışdan gözə çarpmayan tam simmetriyadan kənar olan sərbəst naxışlarda müasirlik və fərdilik ruhu sezilir.

EN: Jewellery products presented under the little of “ZİNET-İ ZİSHAN” in Azerbaijan is the result of combination of old craft techniques and new technology. The phrase which means “The most glorious jewellery” disseminates elegant and graceful visual world of past periods. Meanwhile, modernity and individuality spirit is demonstrated in extra-ordinary coordination of various materials and techniques and in free patterns out of full symmetry which not observed form the first sight.

RU Ювелирные изделия предлагаемые в Азербайджане под именем “ZİNƏT-İ ZİŞAN”являются плодом интеграции древнего метода мастерства и самых новейших технологий. Выражение «Самое лучшее из украшений», как бы воплощается в нежный и изящный мир былых времен. Одновременно необычное сходство различных материалов и техники, в узорах чуждых от полной симметрии, которая незаметна с первого взгляда, ощущается дух современности и изысканности.

Telefon: +994503721010

e-mail:xartjewellery@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ZinetiZishan/,

İnstagram: https://www.instagram.com/zinetizishan/,

Pinterest:  https://www.pinterest.com/zinetizishan/zinet-i-zishan/ .

web: http://www.zinetizishan.az/

Rəy bildirin