2014-cü ildən fəaliyyət göstərən “Unolab” MMC tibb müəssisələrinin laboratoriya bölümü üzrə ixtisaslaşmışdır. Şirkət müştərilərinə Biokimya, İmmunoferment, Bakteriologiya, PZR sahəsində avadanlıq və reagentlərin satışını və servisini təklif edir. Bu sektorda mövcud xidmət səviyyəsini yüksəltmək və müştəri məmnuniyyətini tam təmin etmək üçün ISO 9001 idarəetmə sisteminin tətbiqinə başlamışdır.

Starting its operation since 2014, Unolab, LLC has been specializing in the laboratory departments of health care institutions. The Company offers the sale of and service to Biochemical, Bacteriological, to its customers.
The company offers the sale of and service to equipment and reagents in Biochemistry, Immunoferment, Bacteriology and PZR. It has started to apply the ISO 9001 management system to improve the service level and ensure a full customer satisfaction in this sector.

С 2014 года ООО Unolab специализируется на лабораторном отделе медицинских учреждений. Компания предлагает своим клиентам оборудование и реагенты в области биохимии, иммуноферментов, бактериологии, ПЦР. Компания начала внедрение системы управления ISO 9001 для повышения уровня обслуживания и обеспечения полного удовлетворения клиентов в этом секторе.

Sayta Keçid: www.unolabmmc.com

Rəy bildirin