“Technical Inspection Solutions” MMC

“Technical Inspection Solutions” MMC olaraq 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların (qeyri-dağıdıcı və dağıdıcı üsullarla avadanlıqların yoxlanması, yükqaldırma avadanlıqlarına aid zəncirli talların, qarmaq blokunun, elektirik avadanlıqlarının yoxlanması, statik, dinamik, hidravlik və pnevmatik testlərin həyata keçirilməsi) aparılmasını, texniki pasportların hazırlanması, Texniki Təhlükəsizlik sertifikatının alınması üçün ekspertiza rəyinin verilməsini təmin edərək iş yerlərində texniki avadanlıqlar səbəbindən yarana biləcək qəza risklərinin təyin edilməsi və onların aradan qaldırılması istiqamətində sifarişçilərimizə yüksək xidmət göstərmək səyindəyik.

Ünvan: Ak. Həsən Əliyev 82F

Telefon: +994 12 404 11 00

Mobil: +994 50 882 77 77

Web: techin-sol.com

E-mail: [email protected]

Facebook: Technical Inspection Solutions MMC,

İnstagram: TIS.MMC