AZ: Stendlər – gözoxşayan kreativ stendlər və asanlıqla quraşdırılan standart konstruksiyalı stendlər.
Qrafik kəsim – yüksək keyfiyyətli müxtəlif materiallardan hazırlanan qrafik kəsimlər.
Reklam avadanlıqları – istənilən reklam kampaniyası üçün istifadə edə biləcəyiniz hər növ avadanlıqlar.
Məhsul stendləri – məhsulunuzu rəqiblərindən fərqləndirəcək, satış artımına birbaşa təsir edəcək funksional stendlər.
Expo-stendlərin hazırlanması.
3D-Dekorasiyalar, çöl reklamları.
Dizayn-layihələndirmə, transporantlar.
İnteryer-Loqo və Brendbukun hazırlanması, eksteryer, saytların hazırlanması.

EN: Stands – attractive creative stands and easily installable standard construction stands.
Graphic intersection – graphic intersection made of high quality various materials.
Advertisement equipment – all type equipment that you may use for any advertisement campaign.
Product stands – functional stands that will distinguish your products from their competitors and that may directly influence the increase of sales.
Development of Expo-stands.
3D-Decorations, outdoor ads.
Design, transporents.
Development of Interior-Logos and Brandbooks, exterior and websites.

RU: Стенды – яркие креативные стенды и легко устанавливаемые стенды стандартной конструкции.
Графическая резьба – графическая резьба, выполненная из различных материалов высокого качества.
Рекламное оборудование – оборудование любого вида, которое вы можете использовать для любой рекламной кампании.
Стенды продуктов – функциональные стенды, которые отличают ваш продукт от продуктов конкурентов, напрямую влияют на рост продаж.
Expo – подготовка стендов.
3D-декорации, внешняя реклама.
Дизайн – проектирование, транспаранты.
Интерьер – изготовление логотипа и брендбука, разработка экстерьера, сайтов.

Sayta keçid: standpro.az

Rəy bildirin