SET MEİCAL tibbi adavadanlıqlar, diaqnostik cihazlar, ümumi, xüsusi, cərrahi, stomatoloji və laboratoriya sərf materiallarının idxalı, distribütorluğu, topdan və pərakəndə satışı, tibbi, laboratoriya avadanlıqlarının təmiri, avadanlıqların quraşdırılması işini əhatə edən, gələcək hədəfləri böyük olan, gənc, dinamik və təcrübəli kollektivi ilə fəaliyyət göstərən bir şirkətdir.

SET MEDICAL is a company covering the import, distributorship, wholesale and retail sale of medical equipment, diagnostic devices, general, special, surgical, and dental and laboratory consumables, repair of medical and laboratory equipment, and installation of equipment, having large future targets, and operating with its young, dynamic and experienced team.

SET MEICAL – это компания, которая занимается импортом, дистрибуцией, оптовой и розничной торговлей импорт медицинского оборудования, диагностических устройств, общих, специальных, хирургических, стоматологических и лабораторных расходных материалов, ремонтом лабораторного оборудования, установкой оборудования, работой с молодым, динамичным и опытным коллективом, с большими целями на будущее.

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri,  Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 1/27

Telefon: (+99412) 4098088

Mobil: (+99451) 4098088

e-mail: info@setmedical.az

Facebook: www.facebook.com/setmedical.az/

web: www.setmedical.az

Etiketlər: tibbi adavadanlıq, ümumi sərf, xüsusi sərf, laboratoriya sərf materialları, Tibbi cihazların topdan və pərakəndə satışı Tibbi cihazların təmiri Tibbi cihazların təchizat

Rəy bildirin