Panda School şirkətinin amalı daha çox azərbaycanlı uşağın daha aktiv, daha bilikli və daha müasir dünyagörüşlü böyüməsinə yardımçı olmaqdır. Şirkət françayz üsulu ilə genişlənir. Hal hazırda ölkədə 10 françayz filialı vardır. Şirkət 2013-cü ildən bəri fəaliyyət göstərir.
Bizim missiyamız gələcəyin dahi azərbaycanlılarını yetişdirməkdir.

Panda School aims at helping more children of Azerbaijan to grow more active, more knowledgeable and with more modern outlook. The company increases its areal by franchising method. Currently, it has 10 franshising branches. The Company has been operating since 2013.
Our mission is to bring up the ingenious Azerbaijanians of the future.

Деятельность компании Panda School заключается в том, чтобы помочь азербайджанским детям расти более активными, эрудированными и современными. Компания развивается посредством франчайзинга. В данный момент в стране фигурируют около 10 филиалов франчайзингов. Компания работает с 2013 года.
Наша миссия – воспитать гениальных азербайджанцев будущего.

Sayta keçid: www.pandaschool.az

Rəy bildirin