Tədris mərkəzimiz 2016-cı ildən etibarən fəaliyyətə başlamışdır. Əsas məqsədimiz Azərbaycanda (ilk öncə Bakıda) muasir standartlara cavab verən hazırlıq mərkəzinin qurulmasıdır. Mərkəzimiz məktəbəqədər hazırlıqdan başlayaraq bütün yaş qrupları üzrə hazrılıqları özündə birləşdirən kompleks tədris müəssisəsidir. Hal-hazırda 4 filial və 1 Uşaq Bağçası ilə xidmətinizdəyik.

Our educational centre has been operated since 2016. Our main goal is to establish preparation centre meeting modern standards in Azerbaijan (firstly in Baku).Our centre is a complex educational institution combining preparation for all age groups beginning from pre-education preparation. We are now at your disposal with 4 branches and 1 kindergarten.

Наш центр функционирует с 2016 года. Наша основная цель установление в Азербайджане (в первую очередь в Баку) подготовительного центра, отвечающего современным стандартам. Наш центр, это комплекс учебных заведений, объединивших в себе все возрастные группы, начиная с дошкольного возраста. В настоящее время с 4 филиалами и 1 детским садом мы в вашем распоряжении.

Sayta keçidi: www.nomre1.edu.az

Rəy bildirin