Microtech MMC – nin əsas fəaliyyət istiqaməti rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə müştərinin təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etməkdir.
Şirkətimiz həmçinin, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi lisenziya vasitəsilə yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılmasını həyata keçirir.
Biz, Microtech ailəsi olaraq, müştərilərimizə hər zaman ən qabaqcıl İT avadanlıqların və ən yeni texnoloji həllərin inteqrasiyasında yardımçıyıq.
Bundan əlavə, Microtech MMC informasiya texnologiyaları sahəsində çalışan bir sıra xarici istehsalçı şirkətlərin Azərbaycanda rəsmi tərəfdaşıdır.

The main activity of Microtech LLC is to ensure the safety and customer convenience through digital technologies.
Our company also carries out installation of fire protection systems and tools through a special license issued by the Ministry of Economy.
We, as the Microtech family, are always assisting our customers in the integration of the most advanced IT equipment and the newest technological solutions.
In addition, Microtech LLC is an official partner of a number of foreign manufacturers operating in the field of Information Technology in Azerbaijan.

Основным направлением деятельности OOO Microtech является обеспечение безопасности и комфорта клиентов посредством цифровых технологий.
Наша компания также осуществляет установку систем и средств противопожарной защиты посредством специальной лицензии, выданной Министерством экономики.
Мы, семья Microtech, всегда поддерживаем наших клиентов в интеграции самых передовых ИТ-оборудований и новейших технологических решений.
Кроме того, ООО Microtech является официальным партнером ряда зарубежных компаний-производителей в сфере информационных технологий в Азербайджане.

Sayta keçdi: www.microtech.az

Rəy bildirin