“MAG-TWINS” MMC

MAG TWINS MMC 2011 ildə rebrendingdən sonra fevral ayından etibarən, Cənubi Koreya avtomobillərinin işlənmiş və yeni ehtiyyat hissələrinin satışı və texniki servisi üzrə fəaliyyət göstərir.
Xidmətlərimizə dəmirçi, rəngsaz, mühərrik, transmissiya, çilingər və elektrik işləri daxildir.
Şirkətimizin əsas qayəsi avtomobil və ehtiyat hissələri bazarında ən münasib qiymət, keyfiyyətli məhsul və məmnun müştəri kontingentini qoruyub saxlamaqdır. 20 illik fəaliyyətimiz dövründə həmişə bunun üçün çalışan şirkətimiz gələcəkdə bu prinsipinə sadiq qalmağı öhdəsinə götürüb. Müştərilərimizin sağ-salamat mənzil başına çatması bizim üçün hər şeydən önəmlidir.

MAG TWINS LLC operates since February , 2011 year after re-branding, on sales and service of used and new spare parts of South Korean vehicles.
We are engaged in forging, painting, engine and electrical services in our service
The main objective of our company is to maintain the best price, quality goods and satisfied customers in the automotive and spare parts market. Our company, which has always worked for this during our 20-year activity, has committed to stick to this principles in the future. Our customers’ safety in reaching from one point to another is the most valuable and important thing for us.

С февраля 2011 года после ребрендинга ООО MAG TWINS оказывает деятельность по продаже и техническому обслуживанию новых и использованных запасных частей южнокорейских автомобилей.
Наши услуги включают кузнечную, малярную, моторную, трансмиссионную, слесарную и электрическую работу.
Основной принцип нашей компании – сохранить наиболее доступную цену, качественную продукцию и удовлетворенность клиентского контингента на рынке автомобилей и запасных частей. Наша компания, которая всегда работала над этим в период 20-летней деятельности, взяла на себя обязательство в будущем придерживаться этого принципа. Для нас важно, чтобы наши клиенты доехали до мест назначения целыми и невредимыми.

Rəy bildirin