2017-ci ildə təsis edilən Kirpi Tekstil qısa müddət ərzində bir çox fərdi və korporativ əməkdaşlıq münasibətləri qurmuşdur.
Kirpi Tekstil olaraq əsas məqsədimiz, istehsal edilən məhsullarımızın yüksək keyfiyyətdə olmasıdır, məhz buna görə də, istehsal edilən məhsullarımız sertifikatlıdır. Şirkət olaraq, yalnız keyfiyyət deyil, eyni zamanda sifarişlərin sürətli və vaxtında çatdırılması da bizim əsas məsuliyyətlərimizdəndir. Müştərilərimizin rahatlığını təmin etmək və vaxta qənaət etmələri üçün bir çox toplu sifarişlərin çatdırılmasını da həyata keçiririk.
Hazırkı istehsalat fəaliyyətimiz isə aşağıdakı kimidir:
1) Pambıq köynəklər – boya və fleks çaplarla
2) Polo köynəklər – boya və fleks çaplarla
3) Fubtol formaları – sublimasiya ilə (rəngin və ya dizaynın parçaya hopdurulması)
4) İdman geyimləri – sublimasiya və fleks çapla
5) İşçi geyimləri – müxtəlif sahələrdə çalışanlar üçün (inşaat, restoran, otel, fabrik və s)
6) Vinil və Felks çaplar

Keyfiyyətli və sürətli devizi ilə fəaliyyət göstərən Kirpi Tekstil, peşəkar komandası ilə daha böyük uğurlar və hədəflər üzərində yorulmadan çalışan, ölkə miqyasında müştəri məmnuniyyətini qazanmağı qarşısına əsas hədəf olaraq qoymuş bir şirkətdir.

Founded in 2017, Kirpi Tekstil has achieved many individual and corporate partnerships in a short period of time.
Our main goal as Kirpi Tekstil is achieving the high quality of our products, which is why our products are certified. As a company, not only quality, but also fast and timely delivery of orders are our main responsibilities. We also carry out the delivery of many mass orders to ensure the convenience of our customers and save their time.
Our current production activity is as follows,
1) Cotton shirts-with paint and flex prints
2) Polo shirts-with paint and flex prints
3) Football uniforms-with sublimation (absorption of color or design into the fabric)
4) Sportswear – sublimation and flex print
5) Working uniforms – for workers in various fields (construction, restaurants, hotels, plants, and etc.)
6) Vinyl and Flex prints

Operating with the slogan of quality and speed, Kirpi Tekstil is a company based on customer satisfaction in the country, working tirelessly on greater success and targets with its professional team.

Основанная в 2017 году Кирпи Текстиль за короткое время построила множество индивидуальных и корпоративных партнерских отношений.
Основная цель Кирпи Текстиля – обеспечить высокое качество произведенной продукции, именно по этой причине наша продукция сертифицирована. Как компания, мы несем ответственность не только за качество, но и за быструю и своевременную доставку наших заказов. Мы также доставляем множество оптовых заказов, чтобы обеспечить комфорт и экономию времени наших клиентов
Наша текущая производственная деятельность заключается в следующем,
1) Хлопковые футболки – с краской и флексографской печатью
2) Рубашки поло – с краской и флексографской печатью
3) Футбольные формы – с сублимацией (впитывание цвета или дизайна в ткань)
4) Спортивная одежда – с сублимацией и флексографской печатью
5) Рабочая одежда – для работников различных областей (строительство, рестораны, гостиницы, фабрики и т.д.)
6) Винил и флексографская печать

Кирпи Текстиль с девизом качественности и скорости представляет собой компанию, которая ориентируется на удовлетворенность клиентов по всей стране, неустанно работая для достижения большего успеха и целей с помощью своей профессиональной команды.

Sayta keçid: www.kirpitekstil.az

Rəy bildirin