AZ: Azərbaycanın ekoloji cəhətdən təmiz, gözəl guşələrindən biri olan İsmayıllı rayonunda fəaliyyət göstərən və Nikitin adına kolxozun keyfiyyət varisi olan “İvanovka” Çörək Zavodunun istehsal etdiyi çovdar çörəkləri və suxarılari özəl yumşaq dada malik olması ilə yanaşı, mayasız və 100% təbii olduğuna görə sağlam qida mənbəyidir.
“Eviar” MMC tərəfindən “İvanovka” ticarət markası altında təklif etdiyimiz çörək məhsulları ənənəvi reseptura və xüsusi texnologiya əsasında, yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun qaydada istehsal edilir.
İstehsal etdiyimiz məhsullar sertifikatlaşdırılmışdır və ГОСТ 31807-2012 standartına cavab verir.

EN: The rye bread and cookies produced by the Ivanovka Bakery, which operates in one of the ecologically clean and beautiful regions of Azerbaijan, Ismayilli district and is the successor of the collective farm named after Nikitin, is a source of healthy food, because the product is yeast-free and 100% natural.
The bakery products offered by” Eviar “LLC under the brand” Ivanovka “ are produced on the basis of traditional recipe and special technology, in accordance with high quality standards.
The products we produce are certified and comply the GOST 31807-2012. standard requirements.

RU: Ржаной хлеб и сухари, производимые хлебозаводом “Ивановка”, действующим в одном из красивейших экологически чистых уголков Азербайджана Исмаиллинском районе и наследником колхоза имени Никитина, наряду с собственным мягким вкусом, являются источником здоровой пищи из-за отсутствия дрожжей и 100% натуральности.
Хлебобулочные изделия, предлагаемые ООО ”Eviar” под торговой маркой ”Ивановка”, производятся на основе традиционных рецептур и специальных технологий в соответствии с высокими стандартами качества.
Продукция, которую мы производим, сертифицирована и соответствует стандарту ГОСТ 31807-2012.

Sayta keçid: ivanovka.com

Rəy bildirin